Logo
Basket

Handlekurv

Totalsum:

,-

Betingelser & Vilkår

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter til forbruker gjennom vår nettbutikk på nettportalen www.ukens.no

Salgsbetingelsene utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene er bare tilgjengelig på norsk.

 

Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt hos bertnesgeosenter.ukens.no må du ha fylt 18 år.

Alt. 2: Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

 

1. Parter

Selger er: Bertnes Geo Senter H Kvalnes registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 936 524 613, telefon +47 755 18 303, epost: steinbra@bertnesgeosenter.no og blir i det følgende benevnt som BGOS
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

2. Bestillings- og avtaleprosess

Alle bestillinger forutsetter at varen(e) blir hentet etter ankomst ved ditt postkontor. Varer som ikke blir hentet ut innen postens frist for uthenting av varer (for tiden ca. 2 uker) vil automatisk bli belastet med et gebyr for porto på kr. 250,- for uavhentede varer. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). BGOS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

BGOS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 

5. Betaling

Hos oss er det 100 % trygt å handle. Vi benytter betalingsløsning fra Nets.

 

6. Levering og forsinkelse 

BGOS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse, dersom du er fraktforsikret. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 

Salgsbetingelsene for oppkrav er at vi fakturerer 250.- for uavhentede pakker.
 

Ellers er det ikke mulig å returnere åpnede pakker og ved retur av hele pakker belastes kunden for våre kostnader ved utsending kr 250.- Vi sender flere dager i uka og normalt har kunden varene fra 1-5 dager.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retur bør avtales før innsending av reklamasjon. Dersom du/dere har mulighet til å sende ett bilde av skade/feil i e-post er det en fordel 
 

OBS! Varer kan ikke sendes til oss i postoppkrav.
BGOS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. BGOS vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

 

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt.10.

 

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss I uåpnet emballasje og i den stand du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. BGOS er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Retur av varer bør avtales pr. mail eller telefon (se kontaktinformasjon) før varen(e) blir returnert. Legg alltid informasjon om navn adresse og telefon nr. i pakken ved retur. Dersom en ønsker å benytte angrefrist og få pengene tilbake, så send med kontonr. Da tilbakebetaling normalt sett skjer med nettbank.
Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke produkter hvor forseglingen på produktet er brutt.

 

11. Personopplysninger

BGOS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor BGOS også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
- du har samtykket i utleveringen, eller
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
- i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post eller pr. tlf.

 

12. Salgspant

BGOS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.